Важливі зміни 2022

Набрав чинності Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї держави»

Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї держави» визначає зокрема принципи легалізації перебування громадян України (а також їхніх чоловіків/дружин, які не мають українського громадянства). Йдеться про тих, хто прибув до Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями на території цієї держави. Це також стосується громадян України, які мають Карту Побуту, які прибули на територію Польщі разом із сім’єю у зв’язку з військовими діями в Україні.

Положення Закону не стосуються громадян України, які мають:

вид на проживання
дозвіл на перебування як довгостроковий резидент Європейського Союзу
дозвіл на тимчасове проживання
статус біженця
додатковий захист
згоду на толерантне перебування,
а також тих, хто:

подав у Польщі клопотання про надання міжнародного захисту (або осіб, від імені яких було подано таке клопотання)
поінформував про свій намір подати клопотання щодо надання міжнародного захисту.
Легальне перебування на території Польщі

Громадяни України, які залишили свою батьківщину внаслідок російської агресії, зможуть перебувати у Польщі легально протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 р. Це стосується осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України та повідомили про свій намір залишитись на території нашої країни.

Рада міністрів видасть відповідне розпорядження, в якому буде зазначено останній день періоду, коли легальний в’їзд громадянина України на територію Польщі безпосередньо з України тягне за собою те, що перебування громадян України вважається легальним.

Передбачається також подальша процедура легалізації перебування громадян України, які втекли від війни. Особам, чиє перебування на території Польщі вважається або вважалося легальним, буде видано дозвіл на тимчасове проживання. Воно надається одноразово на період до 3 років, починаючи з дня ухвалення рішення.

Заяву з проханням про видачу дозволу на тимчасове проживання громадянин України подає не раніше, ніж через 9 місяців з дня в’їзду. Заяву необхідно подати не пізніше ніж протягом 18 місяців, починаючи з дня 24 лютого 2022 р. Заява, подана до закінчення дев’ятимісячного терміну з дня в’їзду, воєвода залишає без розгляду.

Закон передбачає також присвоєння персонального номера PESEL громадянам України, які прибули до Польщі у зв’язку з війною. Привласнення цього номера дозволить отримати низку послуг, які надає держава. Щоб отримати персональний номер PESEL, необхідно повідомити ряд основних особистих даних. Процедура отримання номера PESEL буде неформальною, заявнику не потрібно буде повідомляти юридичні підстави для його видачі. Щоб полегшити громадянам України доступ до послуг, що надаються державою, разом із номером PESEL вони зможуть створити Довірений профіль.

Заяву про присвоєння персонального номера PESEL можна буде подавати, починаючи з 16 березня ц.р., до будь-якого управління ґміни.

Громадяни України, які перебувають у Польщі раніше, ніж 24 лютого ц.р.

Якщо останній день перебування громадянина України на території Польщі – на підставі внутрішньої польської візи – припадає на період, що розпочався після 24 лютого 2022 р., час перебування на підставі цієї візи, а також термін її дії продовжуються – відповідно до законодавства – до 31 грудня 2022 р. У цьому випадку у закордонному паспорті громадянина України не поміщають нову наклейку з візою. У період, на який продовжено термін дії польської візи, не можна перетинати кордон РП.

Якщо останній день терміну дії дозволу на тимчасове проживання, виданого громадянинові України, припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 р., термін дії цього дозволу продовжується – відповідно до законодавства – до 31 грудня 2022 р. дає права на отримання нового дозволу (поль. Карти pobytu).

Якщо термін, у який громадянин України повинен залишити територію Польщі (про що йдеться у ст. 299, абзац 6 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 р.), припадає на період, що розпочався 24 лютого 2022 р., цей термін продовжується – відповідно до законодавства – на 18 місяців.

Якщо термін добровільного повернення (про який йдеться у ст. 315, абзац 1 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 р.), зазначений у рішенні, прийнятому щодо громадянина України, припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 р. , цей термін продовжується – відповідно до законодавства – на 18 місяців.

Якщо останній день терміну дії:

дозволів на тимчасове проживання (kart pobytu),
польських посвідчень особи іноземця для громадян України,
документів «згода на толерантне перебування»,
виданих громадянам України, припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 р., цей термін продовжується – відповідно до законодавства – на 18 місяців.

Якщо останній день допустимого часу перебування громадянина України на території Республіки Польща:

на підставі Шенгенської візи, виданої польським органом,
на підставі візи, виданої іншою державою Шенгенської зони,
на підставі документа, що дає право на перебування, зазначеного у ст. 1 абзац 2 літера a розпорядження Ради (WE) № 1030/2002 від 13 червня 2002 р., який встановлює єдиний зразок документів, що дають право на перебування громадян третіх країн («Офіційний щоденник» ЄС № L 157 від 15.06.2002, стор. 1, з наступними змінами), виданого відповідним органом іншої країни Шенгенської зони або на підставі іншого документа, виданого органом цієї країни, що дає право на перебування, а також на проїзд територією цієї зони,
в рамках безвізового руху
припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 р., а громадянин України прибув раніше, перебування іноземця на цій території вважається легальним протягом 18 місяців.

Доступ ринку праці

Громадянам України гарантується доступ до польського ринку праці. Щоб громадянин України міг цим скористатися, його роботодавець має протягом 14 днів відвідати сайт praca.gov.pl. Він повинен знайти відповідний Центр зайнятості та повідомити, що прийняв іноземця на роботу.

Громадяни України зможуть також скористатися послугами польського ринку праці, зокрема бюро з працевлаштування, консультаціями для осіб, які шукають роботу, а також різними семінарами-практикумами та курсами – за такими правилами, як і громадяни Польщі.

Підприємницька діяльність

Громадяни України зможуть розпочати та займатися підприємницькою діяльністю на території Польщі за такими правилами, як і польські громадяни. Умовою є персональний номер PESEL.

Соціальна допомога та фінансова допомога на утримання

Заплановано надання соціальної допомоги. Цим займатимуться воєводи та органи місцевого сам оврядування. Це може бути, наприклад, допомога з наданням житла або триразового харчування для людей.

Кожен суб’єкт, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство, що надає громадянам України, які тікають від війни, харчування та проживання, може отримати фінансову допомогу. Це можливо під час укладання договору з гміною. Фінансова допомога виплачуватиметься протягом максимум 60 днів, а розмір коштів буде встановлений у розпорядженні Ради міністрів.

Громадяни України можуть подати клопотання на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу. Воно буде надано на покриття видатків на харчування, придбання одягу, взуття, предметів особистої гігієни, а також на оплату за квартиру та комунальні послуги.

Надаватиметься також допомога у вигляді продуктових наборів або харчування. Для цього будуть виділені кошти з Оперативної програми «Допомога на харчування 2014–2020 роки», яка отримала додаткове фінансування з Європейського фонду допомоги людям, які найбільше потребують.

Соціальна підтримка

Громадяни України зможуть отримати такі види допомоги: – соціальну допомогу; допомога на виховання дітей; посібник «Гарний старт». Буде надано допомогу за програмою «Сімейний капітал для догляду за дітьми», а також фінансова підтримка при внесенні оплати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або під наглядом няні.

Охорона здоров’я

Кожному громадянинові України, який легально перебуває в Польщі, гарантовано доступ до державної системи охорони здоров’я – за такими правилами, як і для польських громадян.

Національний фонд охорони здоров’я заплатить будь-які види медичної допомоги, наданої громадянину України державними установами охорони здоров’я. Фінансування цієї допомоги проводитиметься з державного бюджету.

Громадяни України, які прибули до Польщі не безпосередньо з території України (і ті, хто не має Карти поляка), а також громадяни третіх країн та особи без громадянства

(ПРИМІТКА ОБНОВЛЕННЯ – згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ та управління, всі громадяни України, незалежно від кордону, який вони перетинають, будуть пов’язані положеннями спеціального закону про допомогу громадянам України)

Маються на увазі іноземці, яких не стосуються положення Закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї держави», але вони належать до групи переселенців, перелічених у ст. 2, абзац 1 та 2 Виконавчого рішення Ради ЄС, на підставі якого підтверджується наявність масового прибуття переселенців з України. Йдеться про громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р. не безпосередньо з України (і водночас тих, хто не має Карти поляка). Ці групи осіб, а також особи без громадянства та громадяни третіх країн можуть скористатися тимчасовим захистом відповідно до Закону «Про надання іноземцям захисту на території РП».

Якщо йдеться про громадян третіх країн та осіб без громадянства, вищезазначене стосується тих, хто може довести, що до 24 лютого 2022 р. вони користувалися міжнародним захистом або рівносильним захистом на території України, легально перебували в Україні на підставі дійсного посвідчення на проживання, виданого відповідно до українського законодавства. Береться до уваги також те, що ці особи не можуть безпечно для себе повернутись на свою батьківщину або в регіон, з якого вони родом.

Іноземці, які відповідають вищезазначеним вимогам, можуть безкоштовно отримати довідку, що підтверджує отримання міжнародного захисту. Довідку видає Управління у справах іноземців на підставі клопотання іноземця. Клопотання можна буде подати особисто за місцем розташування Управління у Варшаві, вул. Таборова, 33, починаючи з четверга, 17 березня ц.

Довідка є єдиним доказом того, що іноземець користується у Польщі тимчасовим захистом. У строк, у який є дійсна довідка, вона підтверджує право пред’явника на перебування на території Республіки Польща. Іноземець, який користується тимчасовим захистом, може також працювати без необхідності дозволу на роботу. Може також розпочинати підприємницьку діяльність та займатися нею на території Польщі. Це можливо за такими правилами, як і для польських громадян.

Особі, яка користується тимчасовим захистом, якій видана довідка, Управління у справах іноземців гарантує, на його вимогу, медичне обслуговування, а також надає допомогу (житло та харчування або грошову допомогу). Вищезазначена допомога надається згідно з процедурою та за принципами, наведеними у Законі «Про надання іноземцям захисту на території РП».